|
|
|
|
blog
  IKSA moč tima . . . . naj tim postane vir moči vseh njegovih članov
| komunikacija
|
|
|
|

 

IKSA moč tima - naj tim postane vir moči vseh njegovih članov

Prava moč tima se ne pokaže takrat, ko sodelavci z navdušenjem, polni zanosa pristopijo k novemu zanimivemu projektu, prav tako ne takrat, ko se na zabavi skupaj zabavajo ali izven delovnega časa družijo skupaj še ob pijači.

Vse to je lahko sicer spodbudno za delovanje tima, a še ne zagotavlja močnega tima.

Prava moč tima se pokaže takrat, ko pride do preizkušenj, ovir, zapletov. Do tega pa prej ali slej pride. Takrat se pokaže kako močan in kako naravnan je tim. Ali uspe ovire in preizkušnje preseči ter njihovo energijo izkoristiti na način, da pridobijo vsi , ali obtiči na ravni delovanja, pri katerem člani zaradi ovir izgubljajo veliko energije.

Veliko timov in članov v njih vsakodnevno izgublja veliko energije. Marsikje so se na to že privadili. Neugodje, stres in šibko delovanje pojasnjujejo z recesijo, zunanjimi pritiski in ovirami, a ne zavedajo se, koliko skritega potenciala je še v njih v njihovem drugačnem delovanju.

Bolj kot je tim močan, lažje preseže te ovire, ter pride do ravni pravega delovanja, pri katerem člani skozi delo pridobivajo, si "polnijo baterije" namesto praznijo.

A tega ne naredi neka "čarobna paličica", tudi zunanji dejavniki niso tisti, ki se bodo spremenili in zato spremenili delovanje ekipe. Moč za spremembe je v članih ekipe, njihovi medsebojni povezanosti, odnosu do sebe, dela in sodelavcev.

Ekipe se "zatikajo" na različnih področjih. Za olajšanje in izboljšanje delovanja je potrebno poiskati in ozavestiti notranje ovire ekip, člane spodbuditi, k preseganju le- teh in jih usmeriti na pot kreativnega in spodbudnega mesdebojnega delovanja.

Nekaj najpogostejših ključnih področij je navedenih, vsekakor jih lahko opredelimo še več. Področja so med seboj povezana in prepletena, kakor je pri timskem delu vse med seboj povezano in prepleteno.

Pri programih za razvoj moči tima pregledamo delovanje vaše ekipe, ugotovimo potrebe ter programe zastavimo tako, da ekipa skoznje ozavesti šibke točke, člani prepoznajo potenciale ter si skupaj poiščejo in zastavijo vsem ustreznejše načine skupnega delovanja.

Bi si želeli dvigniti vašo ekipo na močnejšo raven delovanja?

Pišite nam na info@iksa.si ali pokličite na 040 917 000 ter nam sporočite vaše želje.

 

 Tim je lahko vir moči vseh njegovih posameznikov, če ni dobro vzpostavljen pa lahko tudi kanal izčrpavanja nekaterih ali celo vseh njegovih članov.

Dologoročno bo uspešen le tisti tim, ki bo vir moči vseh članov.


 

 
|
|
|
|
|
© by IKSA | tel: 040 917 000 | mail: info@iksa.si